Do strony głównej PC Guard SA

Szablony e-maili

Wiadomości e-mailowe mogą być wysyłane korzystając z szablonów. Szablon to odpowiednio przygotowana strona HTML (plik z kodem HTML, wraz z plikami dodatkowymi), która w momencie wysyłania wiadomości wypełniana jest treścią wiadomości (korzystając ze znaczników, zob. „Znaczniki specjalne”).

Szablon może być podłączony do wiadomości w momencie jej tworzenia. Możliwe jest też określenie domyślnego szablonu wiadomości podczas dopisywania lub edycji konta e-mailowego; będzie on automatycznie podstawiany w nowych wiadomościach, a użytkownik będzie miał możliwość wyboru innego szablonu w razie potrzeby.

Żeby utworzyć szablon:

  1. Główny plik szablonu (z kodem HTML) należy nazwać index.html.

    • Plik szablonu HTML musi być kodowany w UTF-8.

    • Style CSS muszą być umieszczone w pliku index.html (nie w zewnętrznym pliku .css).

    • Kod HTML w pliku index.html może zawierać znaczniki, które w momencie wysyłania newslettera zostaną automatycznie zamienione na odpowiednią treść. Zob. „Znaczniki specjalne”.

  2. Następnie wszystkie pliki składające się na stronę HTML – a więc plik index.html i skojarzone z nim pozostałe pliki, np. obrazki (PNG, JPG, GIF) – należy spakować w jednym pliku ZIP.

  3. Przygotowany plik ZIP należy wskazać podczas dopisywania lub edycji konkretnego szablonu w Ascencie (z poziomu konfiguracji poczty elektronicznej, zob. „Ustawienia”). Zostanie on użyty podczas wysyłania wiadomości z nim skojarzonych.

[Podpowiedź]

Szablony wykorzystywane do wysyłania wiadomości e-mailowych są budowane tak samo jak szablony dla newsletterów z tą różnicą, że wykorzystują inne znaczniki specjalne.

Zob. także „Jak przygotować dobry szablon”.

Znaczniki specjalne

Plik index.html może zawierać dwa standardowe znaczniki specjalne, które w momencie wysyłania wiadomości e-mail zostaną automatycznie zamienione na odpowiednią treść:

##CONTENT##

Znacznik ##CONTENT## zostanie zmieniony na treść wiadomości.

##FOOTER##

Znacznik ##FOOTER## zostanie zamieniony na zdefiniowaną dla konta stopkę.